Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72452

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania oraz koordynuje działania w sprawach o zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych, w tym uznanie za równoważne dokumentów wydanych przez zagraniczne instytucje oraz w sprawach o wydanie potwierdzenia dla kas rejestrujących
 • prowadzi sprawy dotyczące oceny zgodności przyrządów pomiarowych (moduł B) i systemów jakości producenta (moduł D) oraz dokonuje przeglądu i opracowuje decyzje w sprawie certyfikacji zgłoszonego przyrządu pomiarowego
 • prowadzi, w uzgodnieniu z przełożonymi, korespondencję w sprawach zapytań kierowanych do GUM dotyczących: zasad wykonywania w GUM certyfikacji przyrządów pomiarowych, systemów jakości producenta, oraz przepisów prawnych dotyczących prawnej kontroli metrologicznej i kas rejestrujących w zakresie właściwości Wydziału
 • analizuje obszary związane z problematyką przyrządów pomiarowych oraz kas rejestrujących i proponuje kierunki rozwiązań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy związanej z certyfikacją wyrobów lub usług lub w pracy biurowej przy analizie i tworzeniu dokumentów lub w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - umożliwiającym rozumienie tekstów fachowych i prowadzenie korespondencji zawodowej
 • umiejętność analizy dokumentów i wyników badań
 • umiejętność zwięzłego formułowania wniosków
 • podstawowa wiedza z zakresu matematyki i fizyki
 • podstawowa wiedza z zakresu budowy i działania przyrządów pomiarowych
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • biegła znajomość języka angielskiego
 • znajomość ustaw: Prawo o miarach i o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz przepisów wykonawczych
 • wiedza z zakresu systemów zarządzania
 • wiedza z dziedziny metrologii i certyfikacji przyrządów pomiarowych
 • znajomość przepisów dot. kas rejestrujących
 • wiedza z zakresu systemów oceny zgodności
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2021-01-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy