Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72371

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumenty i uczestniczy w pracach planistycznych związanych z tworzeniem budżetu państwa w układzie rzeczowym i zadaniowym w zakresie wydatków majątkowych przeznaczonych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA oraz sprawozdawczością z wykonania tego planu.
 • Analizuje oraz ocenia programy inwestycji SP ZOZ MSWiA, stanowiące podstawę podjęcia decyzji o przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji budowlanej ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej, w tym współuczestniczy w dokonywaniu oceny zgodności harmonogramów rzeczowo-finansowych stanowiących załącznik do umów o dofinansowanie inwestycji z zatwierdzonym programem inwestycji.
 • Tworzy, aktualizuje oraz modyfikuje bazy danych, w szczególności w zakresie planowanych wydatków majątkowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, programów inwestycji, umów oraz aneksów do umów, wykorzystania środków finansowych w ramach przyznanej dotacji celowej, dokonanych wydatków majątkowych
 • Tworzy, aktualizuje oraz modyfikuje bazy danych dotyczące działalności inwestycyjnej SP ZOZ MSWiA.
 • Współuczestniczy w ocenie raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ MSWiA.
 • Bierze udział w wizytacjach SP ZOZ MSWiA w zakresie nadzorowanych zagadnień, celem ustalenia prawidłowości ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdań z wizytacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze ekonomii lub finansów lub rachunkowości lub zarządzania.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub księgowości.
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
 • Znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia lub/i zamówień publicznych.
 • Powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia.
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2020-12-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy