Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72412

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny  przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne. Zadania obejmują m.in.: opracowywanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, prowadzenie procedury odwoławczej. Osoba na tym stanowisku bierze udział w przygotowaniu/prowadzeniu rozprawy administracyjnej.
 • Wykonuje zastępstwo procesowe. Zadania obejmują m.in.: przygotowywanie pism procesowych, występowanie przed sądami administracyjnymi w celu należytej obrony interesów Ministerstwa.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwa, analizuje planowane zmiany prawne w celu wykorzystania pozyskanej wiedzy w prowadzonych postępowaniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w orzecznictwie administracyjnym lub na stanowisku związanym z obsługą prawną
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Młodszy Specjalista w Zespole Postępowania Sądowego

  Pracując u nas, będziesz odpowiedzialny za: Obsługę spraw na etapie postępowania sądowego; Sporządzanie pozwów, środków odwoławczych, odpowiedzi na wezwania / zobowiązania sądu, innych wniosków i odpowiedzi na pisma; Monitorowanie obsługiwanych...

  Firma: Getin Noble Bank S.A.

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista w Zespole Postępowania Sądowego

  Pracując u nas, będziesz odpowiedzialny za: Obsługę spraw na etapie postępowania sądowego; Sporządzanie pozwów, środków odwoławczych, odpowiedzi na wezwania / zobowiązania sądu, innych wniosków i odpowiedzi na pisma; Monitorowanie obsługiwanych...

  Firma: Getin Noble Bank S.A.

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2020-12-29

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-12-26

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-31

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy