Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72413

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • dokonuje formalnej i/ lub merytorycznej oceny projektów pomocy technicznej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisk 2014-2020
 • opiniuje dokumenty wdrożeniowe (np. instrukcje wykonawcze) w zakresie pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020
 • monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektów (w tym: weryfikuje wnioski o płatność i sporządza deklaracje wydatków)
 • przeprowadza kontrole systemowe w zakresie zdolności instytucjonalnych i skuteczności realizacji zadań finansowanych z POIiŚ 2014-2020, kontrole projektów pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 oraz Instrumentu "Łącząc Europę"
 • dokonuje monitorowania postępu finansowego (m.in. kontraktacja, certyfikacja, N+2/ N+3, cele Rady Ministrów, realokacje, oszczędności, etc.) w zakresie pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020
 • przygotowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące realizacji programu, w tym: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje
 • przygotowuje POIiŚ 2021-2027 w zakresie komponentu pomocy technicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub we wdrażaniu funduszy unijnych
 • Znajomość krajowych aktów prawnych związanych z wdrażaniem krajowych programów operacyjnych
 • Znajomość unijnych aktów prawnych związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
 • Znajomość kpa, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych
 • Znajomość zasad prowadzenia kontroli w ramach POIiŚ
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Referent ds. Administracyjnych

  Opis stanowiska: Nadzór nad obiegiem dokumentów w systemie zgodnie z wewnętrznymi procedurami; Przygotowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej przetargów i wymogów prawa zamówień publicznych; Dbałość o płynny i terminowy przepływ dokumentacji...

  Firma: Grupa ERBUD

  Lokalizacja: łódzkie / Łódź

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista w Zespole Obsługi Pisemnej

  Pracując u nas, będziesz odpowiedzialny za: Udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące restrukturyzacji; Sporządzanie pism upominawczych na umowach wykluczonych z masowej windykacji; Analizę i realizację wniosków o wstrzymanie działań windykacyjnych; Analizę...

  Firma: Getin Noble Bank S.A.

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Junior Process Officer in Banking Operations Poland

  Would you like to increase your knowledge within the Banking sector and collaborate with different stakeholders across Nordic countries and Poland? We are now looking for a Junior Process Officer to work with skilled international teams and provide invaluable...

  Firma: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  Lokalizacja: łódzkie / Łódź

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-31

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy