Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72343

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowy poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zamieszcza ogłoszenia o naborze do służby cywilnej i wynikach naboru,
 • Sprawdza oferty pracy kandydatów do służby cywilnej pod względem spełnienia wymagań formalnych,
 • Przyjmuje dokumenty od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, sprawdza ich kompletność oraz potwierdza zgodność kserokopii z oryginałem
 • Udziela kandydatom informacji oraz wyjaśnień w zakresie organizacji etapów postępowań kwalifikacyjnych,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumentację dotyczącą naboru do służby cywilnej i służby w Policji, do przesyłania właściwej komórce organizacyjnej lub złożenia do archiwizacji,
 • Sporządza okresowe statystyki dotyczące naboru do służby cywilnej i do służby w Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia naborów lub obsługi interesanta
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej w zakresie naboru do służby cywilnej; o ochronie danych osobowych; o Policji w zakresie warunków przyjęcia do służby w Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji,
 • umiejętności: stosowania prawa w praktyce, analizy i syntezy informacji, dobrej organizacji pracy, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE,
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-12-29

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-16

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy