Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72345

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Bierze udział w inicjowaniu współpracy z instytucjami UE w obszarze polityki podatkowej, w tym w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w tym obszarze, a także opracowuje dokumentację związaną z wymienioną współpracą, w tym projekty instrukcji dla przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i sprawozdań z posiedzeń, dla zapewnienia ochrony interesów Skarbu Państwa oraz realizacji możliwości i uprawnień wynikających z członkostwa RP w UE
 • Realizuje sprawy związane ze współpracą międzynarodową z komitetami i grupami roboczymi UE w zakresie polityki podatkowej oraz związanych ze współpracą z komórkami wewnętrznymi w tym zakresie
 • Opracowuje projekty stanowisk Rady Ministrów do projektów aktów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE
 • Bierze udział w dokonywaniu analiz prawa UE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w kontekście wprowadzenia zmian do polskiego systemu podatkowego oraz monitoruje polskie przepisy podatkowe i projekty aktów prawnych pod kątem zgodności z prawem UE
 • Współpracuje ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz z Departamentem Współpracy Międzynarodowej
 • Współpracuje w zakresie opracowywania stanowisk negocjacyjnych oraz negocjacji w zakresie wymiany informacji podatkowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, z uwzględnieniem aspektów wynikających z unijnego prawa podatkowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych
 • Znajomość struktur i zasad funkcjonowania organów wspólnot europejskich
 • Znajomość procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność redagowania tekstów
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
 • Znajomość polskiego prawa podatkowego (PIT, CIT, akcyza, podatki i opłaty lokalne, Ordynacja podatkowa) oraz wykorzystanie tej wiedzy w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Znajomość dyrektyw podatkowych UE w zakresie podatków dochodowych lub pośrednich

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie częste wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2020-12-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy