Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72260

Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne, rejestruje oraz analizuje wnioski w celu weryfikacji spełnienia wymagań oraz wpisu do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów a także dokonania zmian w zakresie uzyskanych wpisów w ww. rejestru.
 • Prowadzi postępowania administracyjne, rejestruje i analizuje wnioski w celu weryfikacji spełnienia wymagań oraz wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.
 • Przygotowuje wnioski o ukaranie oraz wspiera proces prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia.
 • Realizuje ogólny system uznawana kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Rozpatruje wnioski podmiotów w celu zajęcia merytorycznego stanowiska z zakresu zagadnień prowadzonych przez Wydział Kompetencji Personelu Kolejowego.
 • Prowadzi oraz zarządza rejestrem szkoleń i egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty.
 • Prowadzi oraz zarządza rejestrem maszynistów w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania aplikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu decyzji administracyjnych lub innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2020-12-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy