Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72201

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe
stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
praca w pokoju wieloosobowym,
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Zakres zadań

 • Opracowuje wyniki wszelkich pomiarów i badań ruchu prowadzonych przez GDDKiA oraz współpracuje przy nadzorowaniu i przygotowywaniu tych pomiarów,
 • Ponosi współodpowiedzialność za proces monitorowania prawidłowości funkcjonowania systemu stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) do celów planistyczno-projektowych oraz wspiera prace dotyczące rozwoju systemu (np. wykorzystanie danych ze stanowisk preselekcji wagowej – WIM); (konieczność korzystania z dokumentacji technicznej i opracowań w j. angielskim),
 • Wykonuje i udostępnia analizy, raporty i opracowania dotyczące ruchu drogowego (w tym również w j. angielskim, oprogramowanie specjalistyczne występuje w j. angielskim) powstałe na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów i badań,
 • Sprawdza, przetwarza, weryfikuje i archiwizuje informatycznie bazy danych zawierające informacje o ruchu drogowym,
 • Wspiera proces tworzenia wytycznych i wymagań do postępowań przetargowych dotyczących pomiarów i badań ruchu oraz stanowisk SCPR,
 • Wspiera opiniowanie i weryfikację prac realizowanych przez Wydział lub inne jednostki organizacyjne GDDKiA, prac naukowo-badawczych, wytycznych opracowywanych na zlecenie Ministerstwa, itp., oraz wspiera proces ich tworzenia,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności drogowej lub transportowej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania pomiarów ruchu oraz oceny ich wyników
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Język obcy: angielski na poziomie dobrym (B1)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi baz danych oraz statystyki matematycznej
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej
 • Znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu, rozwiązaniami ITS
 • Podstawowa znajomość ustaw: o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office w stopniu zaawansowanym
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja, dokładność i staranność oraz umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania GIS lub zaawansowanej obsługi MS Office lub z obsługi baz danych (MS Access, SQL).
 • Język obcy: angielski na poziomie bardzo dobrym (C1) lub francuski na poziomie dobrym (B1) lub niemiecki na poziomie dobrym (B1)
 • Umiejętność analizowania i wnioskowania.
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych.
 • Ogólna znajomość przepisów i rozporządzeń z zakresu: znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, stawek opłat za przejazd drogami krajowymi.
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania do obsługi stacji ciągłych pomiarów ruchu.
 • Podstawowa znajomość specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania danych.
 • Podstawowa znajomość języków programowania, aplikacji do modelowania ruchu, aplikacji GIS,
 • Podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny telekomunikacji, miernictwa elektrycznego i telemetrii,

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-12-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy