Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72115

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

 • Warunki pracy: wystąpienia publiczne, wyjazdy służbowe, praca biurowa, narażenie na korupcję.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty: pism, programów, harmonogramów, planów, procedur, instrukcji kontroli i innych dokumentów związanych z kontrolą ex-post i przedstawia je do akceptacji dyrektorowi Biura.
 • Sprawdza dokumenty z kontroli ex-post na zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami procedur i instrukcji, formułuje na piśmie propozycje wniosków i uwag do nich oraz przygotowuje dokumenty z kontroli do przekazania według właściwości i do archiwizacji w Biurze.
 • Prowadzi sprawy osobowe związane z ewidencją dokumentacji inspektorów WIJHARS zgłoszonych do GIJHARS do przeprowadzania kontroli ex-post.
 • Prowadzi sprawy związane z przekazywaniem do WIJHARS informacji zwrotnych o stanowiskach agencji płatniczych, dotyczących wyników kontroli ex-post.
 • Współpracuje z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, agencji płatniczych i WIJHARS, w zakresie wskazanym przez dyrektora Biura.
 • Realizuje zadania zgodnie z zasadami wdrożonego w IJHARS Systemu Zarządzania Jakością, wnosi uwagi i opracowuje projekty dokumentów w SZJ oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia SZJ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze (prawo admnistracyjne) lub rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w księgowości, lub jako prawnik lub przy rozliczaniu środków z UE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych w zakresie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, finansów i rachunkowości oraz podstaw prawnych funkcjonowania polskich podmiotów gospodarczych,
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych i praca pod dużą presją czasu,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • kreatywność i przejawianie inicjatywy,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność organizacji,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • doświadczenie w pracy w obszarze wydatków UE,
 • kursy lub szkolenia lub praktyki lub staże odbyte w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, rachunkowości, finansów, prawa spółek handlowych, realizacji i rozliczeń projektów unijnych, itp.,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie podstawowym

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Data dodania: 2020-12-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy