Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Płock
Ogłoszenie o naborze Nr 71589

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy.
Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań

 • Obsługa punktu kancelaryjnego, pełniącego równocześnie rolę sekretariatu w Delegaturze, w tym: obsługa systemu EZD, obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), łączenie rozmów telefonicznych, przedkładanie dokumentów do podpisu Kierownikowi Delegatury.
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Delegatury, w tym: prowadzenie ewidencji czasu pracy, rejestrowanie wniosków o urlop; kierowanie i czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem badań lekarskich.
 • Prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż, w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Delegatury.
 • Współpraca z Wydziałem Budżetów i Finansów WIOŚ w Warszawie m.in. w zakresie wstępnego sprawdzania dokumentów finansowych.
 • Współpraca z Wydziałem Administracyjno–Technicznym i Zamówień Publicznych w WIOŚ w Warszawie m.in. w zakresie eksploatacji środków trwałych i środków transportu.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego w Delegaturze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu bhp i ppoż
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Znajomość struktury i zakresu działania WIOŚ w Warszawie
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), poczty elektronicznej, znajomość podstaw funkcjonowania internetu, obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, drukarka)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odbyty kurs bhp
 • Przeszkolenie z obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-12-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Płock

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy