Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 71776

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty umów o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz załączniki graficzne do umów zgodnie z procedurą rozporządzania prawem do informacji geologicznej
 • analizuje pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
 • prowadzi i monitoruje realizację spraw związanych z zadaniami państwowej służby geologicznej w zakresie obsługi centralnego archiwum geologicznego, archiwizowania, gromadzenia i udostępnienia informacji geologicznej, prowadzenia geologicznych baz danych, publikacji wydawnictw związanych z ewidencjonowaniem zasobów złóż kopalin
 • udziela interesantom wyjaśnień dotyczących zasad rozporządzania prawem do informacji geologicznej, sposobu załatwienia spraw oraz interpretacji zapisów umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej
 • monitoruje terminowość wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartych umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej
 • ustala możliwość udostępnienia informacji geologicznej będącej przedmiotem wniosków o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
 • analizuje wnioski o umorzenie kar umownych oraz przygotowuje projekty stanowisk Skarbu Państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku geologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze geologii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks cywilny, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania należnościami cywilnoprawnymi, Kodeks spółek handlowych
 • wiedza z zakresu sposobów zabezpieczenia roszczeń
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-12-29

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-15

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy