Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 71741

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych, w tym wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad projektami rozporządzeń i zarządzeń poprzez organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, przygotowuje projekty pism do podmiotów zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu, formułuje przepisy na podstawie dokonanych ustaleń, w szczególności projektów rozporządzeń określających wymagania sanitarno-higieniczne
 • Przygotowuje projekty pism do podmiotów zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu, w celu wystosowania odpowiedzi, wyjaśnień, opinii, przekazania sprawy do jednostki właściwej czy nawiązania współpracy
 • Rozpatruje wybrane sprawy administracyjne, administracyjno-sądowe, skargi, wnioski, petycje w celu przygotowania stosownych projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o sposobie rozpatrzenia sprawy, innej niezbędnej korespondencji
 • Organizuje narady szkoleniowe i spotkania z jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Uczestniczy w kontrolach jednostek podległych i nadzorowanych realizujących zadania z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz higieny komunalnej w celu oceny poprawności podejmowanych działań w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego
 • Zbiera i przygotowuje dane niezbędne do opublikowania informacji o stanie sanitarnym kraju

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie dotyczącym wymagań sanitarno-higienicznych w szczególności przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych oraz świadczeniu usług w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich
 • Umiejętność formułowania stanowisk na piśmie
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Dobra organizacja pracy
 • Inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2020-12-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy