Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70703

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca pod presją czasu;


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


  niszczarka dokumentów;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- budynek wyposażony w windy;


- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z


uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.


 

Zakres zadań

 • Wspiera realizację projektów wdrożeniowych Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I,
 • Gromadzi, porządkuje i przechowuje dokumentacje,
 • Monitoruje terminy, dotyczące udzielania odpowiedzi w zakresie dokumentacji projektowej, a także terminy, wynikające z realizacji umów w ramach KSZRD na podstawie istniejących harmonogramów,
 • Przekazuje dokumentacje przychodzące od Wykonawców do weryfikacji do właściwych merytorycznie osób oraz przygotowuje zbiorcze dokumenty wychodzące w tym zakresie,
 • Wspiera organizacyjnie i administracyjnie Wydział w zakresie organizacji kluczowych spotkań, przygotowywania notatek,
 • Sporządza projekty pism w zakresie realizacji KSZRD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość kodeksu postepowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielność w realizacji zadań,
 • umiejętność poprawnego tworzenia i redagowania pism i innych komunikatów tekstowych,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • zaawansowana znajomość programu MS Excel,
 • doświadczenie w zakresie ITS

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-11-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy