Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70733

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, Miejsce pracy znajduje się również na parterze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.


1.      Praca biurowa;


2.      Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań   w pozycji siedzącej;


3.      Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


4.      Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;


5.      Oświetlenie naturalne i sztuczne;


6.      Pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje wnioski o udzielenie zamówień publicznych wraz z kompletną dokumentacją w zakresie usług i dostaw (w tym z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami PZP) w obszarze działania Wydziału;
 • Uczestniczy w pracach komisji powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją umów i porozumień zawieranych przez Zakład;
 • Nadzoruje i kontroluje w obszarze działania zespołu ds. procesów zakupowych i świadczeń medycznych prawidłowości dostaw i usług na rzecz Zakładu i komisji lekarskich;
 • Realizuje umowy i porozumienia zawarte przez Zakład w obszarze Wydziału, w tym umowy najmu pomieszczeń i ich wyposażenia oraz inicjuje prace wynikające z konieczności ich aneksowania;
 • Opracowuje dane niezbędne do sporządzenia planów zakupów oraz zgłasza konieczność wprowadzenia zmian w przedmiotowych planach;
 • Negocjuje warunki niezbędne do zawarcia umów z SPZOZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz świadczenie usług psychologicznych, w tym zmiany w cennikach obejmujących badania i konsultacje medyczne;
 • Opracowuje analizy i zestawienia stawek na badania i konsultacje medyczne ujęte w cennikach stanowiących załączniki do umów z SPZOZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji lub samorządzie terytorialnym;
 • Znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych;
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość ustawy KC, KPA, KK w zakresie stosowanym podczas przeprowadzenia postepowań o zamówienia publiczne;
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność negocjacji;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość przepisów ustawy o spółkach handlowych;
 • Znajomość przepisów ustawy o działalności gospodarczej;
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług (VAT).

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2020-11-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy