Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70669

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Stanowisko pracy mieści się na pierwszym piętrze budynku biurowego.
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych.
Czynności fizyczne:
•   rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,
•   obsługa klientów zewnętrznych,
•   konieczność poruszania się po terenie Urzędu.


 

Zakres zadań

 • Będzie odpowiedzialna za realizację strategii promocji własności przemysłowej oraz działalności Urzędu
 • Przygotowywanie i redagowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących ochrony własności przemysłowej
 • Współorganizację wydarzeń o charakterze promocyjnym (konferencje, seminaria, spotkania i wydarzenia okolicznościowe)
 • Współorganizację konkursów związanych z promocją i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony praw własności przemysłowej
 • Współpracę w zakresie promocji działalności Urzędu z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami i innymi placówkami naukowymi, organizacjami samorządów zawodowych i przedsiębiorcami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie promocji, organizacji konferencji, szkoleń i innych działań promocyjnych, komunikacji społecznej lub wspierania innowacyjności,
 • umiejętności opracowywania materiałów informacyjno-promocyjnych
 • komunikatywność (komunikacja interpersonalna i pisemna)
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • umiejętności obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office MS Excel) oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, kopiarka)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • przeszkolenie z zakresu komunikacji społecznej/Public Relations.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Data dodania: 2020-11-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy