Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70655

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Wykonuje analizy ekonomiczne, na podstawie gromadzonych danych statystycznych i informacji
 • Opracowuje oceny skutków regulacji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz podatków sektorowych
 • Szacuje koszty stosowania preferencji podatkowych, w szczególności przez pozyskiwanie informacji i danych statystycznych z badań ankietowych gmin
 • Uczestniczy w sporządzaniu projektów aktów prawnych z zakresu ewidencji podatkowej nieruchomości oraz uczestniczy w procesie legislacyjnym, a także w opracowywaniu projektów wzorów formularzy i broszur informacyjnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • Uczestniczy jako przedstawiciel departamentu w projektach informatycznych
 • Współpracuje z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym
 • Wspomaga utrzymywanie systemów informatycznych, których departament jest właścicielem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków lub analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu oraz umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość prawa podatkowego i opłat lokalnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word i Excel w zakresie umożliwiającym średniozaawansowane wykorzystanie dostępnych opcji oraz formuł
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-30

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy