Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70523

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowieniej szerokości)

 • praca przy komputerze - możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • monitoruje stan i ocenia pracę sektora elektroenergetyki w zakresie możliwości pokrycia bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię,w szczególności wynikające z wdrożenia polityki energetycznej państwa
 • bierze udział w opracowaniu i współpracuje przy opracowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetyki, a także monitoruje funkcjonowanie przepisów prawa w obszarze elektroenergetyki,także pod kątem wdrożenia polityki energetycznej państwa
 • uczestniczy w projektowaniu rozwiązań systemowych oraz analizy systemowej z zakresu funkcjonowania jednolitego rynku energii elektrycznej, w szczególności z zakresu kształtowania hurtowego i bilansującego rynku energii elektrycznej w Polsce
 • bierze udział w opracowywaniu regulacji w zakresie łączności w elektroenergetyce
 • bierze udział w monitorowaniu i ocenie stanu elektroenergetyki w zakresie możliwości pokrycia bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, w tym dotyczących mechanizmów zdolności wytwórczych, oceny wystarczalności zasobów
 • współpracuje przy opracowywaniu projektów aktów prawnych, projektów dokumentów rządowych,opinii do dokumentów i opracowań resortowych
 • uczestniczy w opracowaniu stanowiska i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji sektora energetycznego oraz udziela informacji i wyjaśnień dotyczących ustawy – Prawo energetyczne, przepisów wykonawczych w obszarze elektroenergetyki ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury elektroenergetycznej oraz innych ustaw
 • uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • albo 0,5 roku w obszarze związanym z energetyką
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajmość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zagadnień sektora energetycznego
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii (w tym przepisów ustawy – Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi) i procedur legislacyjnych
 • znajomość prawodawstwa UE w zakresie energetyki
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wystąpienia publiczne
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-11-22

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

  Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

  Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

  Data publikacji: 2020-11-22

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-11-22

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy