Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70597

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na 3 piętrze

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • odpowiednio dostosowana toaleta

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Proponuje wymagania funkcjonalne dla systemów i usług tworzonych zgodnie z założeniami i metodami SIG przy zapewnieniu zgodności z Architekturą SIG oraz z zastosowaniem narzędzi do zarządzania wymaganymi
 • Proponuje kryteria jakościowe dla produktów i usług tworzonych w systemach w celu wdrożenia procesów zarządzania jakością oraz zapewnienia weryfikacji przyjętych założeń i wymagań podczas przeglądów jakości
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w ramach zawartych porozumień
 • Bierze udział w przygotowaniu wymagań technicznych, dokumentacji technicznej i analitycznej, na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zadań związanych z budową i rozwojem systemów oraz konfiguracją i udostępnianiem usług w oparciu o Produkty SIG
 • Współpracuje z wykonawcami w celu prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach rozbudowy systemów, produktów i usług SIG
 • Współpracuje w opracowywaniu propozycji planu wdrożeniowego produktów i usług i wprowadzaniu zmian konfiguracyjnych usług, udział w przeglądach jakości funkcjonalności systemów i usług, oraz w opracowaniu modelu utrzymania systemów, produktów i usług SIG
 • Wspiera wydział w zakresie spraw związanych z obsługą Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK), w tym uczestniczy w opracowaniu szczegółowego planu wydatków FGZGiK
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą budżetu Departamentu, w tym opracowuje szczegółowy plan budżetu Departamentu, przygotowuje we współpracy z Głównym Księgowym GUGiK okresowe sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji planu wydatków Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne, geoinformatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w analizie wymagań biznesowych oraz projektowaniu rozwiązań informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiająca czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metodologii tworzenia analiz
 • znajomość notacji UML
 • wiedza z zakresu zarządzania wymaganiami oraz zarządzania zmianą
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2020-10-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy