Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70479

Warunki pracy


 • Praca biurowa

 • Użytkowanie sprzętu biurowego

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy oraz ustala uprawnienia i obowiązki wynikające z jego trwania osób zatrudnionych w urzędzie.
 • Prowadzi sprawy związane z dokumentacją pracowniczą pracowników urzędu.
 • Prowadzi i aktualizuje bazę danych kadrowych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami w Resorcie Statystyki Publicznej „SOFTUS”.
 • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy pracowników urzędu.
 • Przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość programu Płatnik
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność współpracy
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu SOFTUS – moduł Kadry

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Obsługa...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-10-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy