Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70556

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania oraz koordynuje działania w sprawach o zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych, w tym uznanie za równoważne dokumentów wydanych przez zagraniczne instytucje oraz w sprawach o wydanie potwierdzenia dla kas rejestrujących
 • prowadzi sprawy dotyczące oceny zgodności przyrządów pomiarowych (moduł B) i systemów jakości producenta (moduł D) oraz dokonuje przeglądu i opracowuje decyzje w sprawie certyfikacji zgłoszonego przyrządu pomiarowego
 • prowadzi, w uzgodnieniu z przełożonymi, korespondencję w sprawach zapytań kierowanych do GUM dotyczących: zasad wykonywania w GUM certyfikacji przyrządów pomiarowych, systemów jakości producenta, oraz przepisów prawnych dotyczących prawnej kontroli metrologicznej i kas rejestrujących w zakresie właściwości Wydziału
 • analizuje obszary związane z problematyką przyrządów pomiarowych oraz kas rejestrujących i proponuje kierunki rozwiązań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z certyfikacją wyrobów lub usług lub w pracy laboratoryjnej lub
w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym -umożliwiającym rozumienie tekstów fachowych i prowadzenie korespondencji zawodowej
 • wiedza z dziedziny metrologii i certyfikacji przyrządów pomiarowych
 • znajomość przepisów dot. kas rejestrujących
 • wiedza z zakresu systemów oceny zgodności
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analizy dokumentów i wyników badań
 • umiejętność zwięzłego formułowania wniosków
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • biegła znajomość języka angielskiego
 • znajomość ustaw: Prawo o miarach i o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz przepisów wykonawczych
 • wiedza z zakresu systemów zarządzania
 • wiedza z zakresu konstrukcji i działania przyrządów pomiarowych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Obsługa...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2020-10-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy