Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70485

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


  • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne. Zadania obejmują m.in.: prowadzenie procedury odwoławczej (m.in.: analizowanie materiału dowodowego, który stanowią mapy wraz z dokumentacją projektową inwestycji oraz dokumenty zgromadzone przez organ pierwszej instancji, przygotowywanie projektów pism w przedmiocie wystąpienia do stron postępowań i innych podmiotów), opracowywanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji.
 • Prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym. Zadania obejmują m.in.: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowywanie/ prowadzenie rozprawy administracyjnej, rozpatrywanie skarg i wniosków, wydawanie zaświadczeń.
 • Wykonuje zastępstwo procesowe. Zadania obejmują m.in.: przygotowywanie pism procesowych, występowanie przed sądami administracyjnymi w celu należytej obrony interesów Ministra.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwa, analizuje planowane zmiany prawne w celu wykorzystania pozyskanej wiedzy w prowadzonych postępowaniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • minimum 1 rok doświadczenia w administracji publicznej na stanowisku związanym z orzecznictwem administracyjnym
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-11-22

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

  Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

  Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

  Data publikacji: 2020-11-22

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-11-22

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-27

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy