Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70495

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na parterze w nie przystosowanym obiekcie. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze.

Zakres zadań

 • organizacja i koordynacja procesu rekrutacji wstępnej na poszczególne formy kształcenia
 • opracowywanie metodyki rozdziału miejsc na poszczególne formy kształcenia w PSP
 • organizacja i prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w PSP
 • udzielanie wsparcia i pomocy merytorycznej jednostkom podległym i podmiotom zewnętrznym w sprawach dotyczących organizacji kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w PSP
 • sprawowanie zastępstwa za pracownika obsługującego sekretariat (podczas jego nieobecności)
 • analiza funkcjonowania systemów edukacji dla służb ratowniczych - rozwiązań funkcjonujących zagranicą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne, na kierunku bezpieczeństwo pożarowe, związane z ochroną przeciwpożarową
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 8 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • znajomość zasad pisowni, umiejętność redagowania i pisania tekstów
 • umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Obsługa...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Płock

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-27

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy