Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70512

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie
praca w siedzibie urzędu,
praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności
wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
praca w pokoju wieloosobowym
pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.


 

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowywaniu bieżących i długoterminowych planów Departamentu Zarządzania Siecią Dróg w zakresie utrzymania dróg, poprzez, w szczególności, analizę potrzeb rzeczowych oraz projektów planów finansowania w zakresie remontów i utrzymania dróg, zadań utrzymaniowo-remontowych, a także w zakresie wyposażenia Oddziałów w magazyny na sól i sprzęt oraz zaplecza techniczne,
 • Przygotowuje raporty i zestawienia dotyczące utrzymania dróg w celu określenia potrzeb dotyczących utrzymania dróg oraz prowadzi sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg, w tym związane z wyposażeniem technicznym służb liniowych GDDKiA w sprzęt techniczny służący utrzymaniu dróg,
 • Bierze udział zarządzaniu otrzymanym z DSS planem remontów dróg oraz monitorowaniu go w zakresie finansowym i merytorycznym, a także współpracuje z Deartamentem Technologii Budowy Dróg w zakresie opracowania działań związanych z nakładkami oraz ich monitoringiem w zakresie finansowym i merytorycznym,
 • Bierze udział w zarządzaniu środkami na Bieżące Utrzymanie Sieci Drogowej (BUSD) w zakresie prowadzenia monitoringu BUSD, w szczególności w obszarze rozpatrywania wniosków Oddziałów GDDKiA dot. zmian w ramach środków BUSD (wnioski o dodatkowe środki, zwolnienia środków, itp.), weryfikacji oraz akceptacji zadań realizowanych w roku budżetowym w ramach remontów zaplecza technicznego oraz stałego monitoringu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na BUSD,
 • Bierze udział w weryfikacji OPZ dla poszczególnych zadań remontowych wraz z akceptacją ich realizacji, a także w weryfikacji dokumentacji dla zadań inwestycyjnych na etapie ich przygotowywania,
 • Bierze udział w rozpatrywaniu wniosków Oddziałów GDDKiA w zakresie zmian finansowych w realizowanych zadaniach remontowych wynikających m.in. z wprowadzania nowych zadań do realizacji, rozstrzygnięć postępowań przetargowych, wynikłych w trakcie realizacji koniecznych zmian w zakresie robót,
 • Przygotowuje merytoryczne uzasadnienia do odpowiedzi na skargi, wnioski użytkowników dróg oraz wnioski i interpelacje poselskie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115),
 • Znajomość podstaw KPA,
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowanych ustaw,
 • Umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office, Windows)
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • znajomość aktualnej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Obsługa...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy