Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69753

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Na stanowisku nie występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań oraz kontakty zewnętrzne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej pozostające we właściwości Wydziału oraz w uzasadnionych przypadkach, współtworzenie projektów uzasadnień do decyzji administracyjnych odmawiających udzielenia informacji publicznej,
 • koordynowanie działań związanych z archiwizacją dokumentów spraw ostatecznie zakończonych Wydziału,
 • przygotowywanie analiz, zestawień oraz opracowań, itp., na podstawie danych osobowych policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji przetwarzanych w systemie informatycznym wspomagającym pracę kadrową,
 • opracowywanie projektów rozkazów personalnych w sprawach wyjazdów zagranicznych policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz konwojów międzynarodowych,
 • organizowanie lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, instrukcji kancelaryjnej, w tym klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji jawnej w Wydziale,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na podstawie sprawdzeń w systemach informatycznych wspomagających pracę kadrową,
 • prowadzenie i aktualizowanie elektronicznego rejestru czasu pracy policjantów i pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w Wydziale,
 • przygotowywanie akt osobowych policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji do archiwizacji lub przekazania do innych jednostek organizacyjnych Policji albo dystrybucji wewnętrznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów narzędzi biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie instrukcji kancelaryjnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i informacji publicznej, z zakresu archiwizacji,
 • znajomość przepisów i regulacji w zakresie: - metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji, - sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, - organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych w Policji.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-10-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy