Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69868

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Zakres zadań

 • Rozpatrywanie odwołań (w tym przygotowywanie projektów decyzji) od decyzji wioś dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w zakresie naruszenia przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i ustawy o odpadach oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na złożone skargi ne decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Analiza i weryfikacja rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów;
 • Bieżąca analiza danych zawartych w Bazie Danych Odpadowych (BDO);
 • Przygotowanie projektów decyzji ustalających wysokość należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na złożone skargi na decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Współpraca z marszałkami województw w zakresie wymiany informacji dot. danych zawartych w Bazie Danych Odpadowych (BDO)
 • Analiza umów wprowadzających pojazdy ze stacjami demontażu i punktami zbierania pojazdów;
 • Sporządzanie pism dot. prowadzonej weryfikacji sprawozdań;
 • Opracowywanie analiz i zbiorczych zestawień i raportów dot. zagadnień związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość zadań organów administracji publicznej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy •praca administracyjno – biurowa •praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie •praca w terenie •krajowe wyjazdy służbowe, w tym kierowanie samochodem służbowym •częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Stanowisko pracy...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań -praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy -budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

  Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-09-04

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy