Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69805

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących finansów publicznych;
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz ba bieżąco księguje w programie finansowo-księgowym;
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań budżetowych w terminach oraz na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami;
 • Obsługuje rachunki bankowe Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego poprzez sporządzanie i przekazywanie przelewów do banku;
 • Uzgadnia ewidencję analityczną z ewidencją należności i zobowiązań prowadzoną w innych biurach merytorycznych;
 • Sporządza bieżące raporty zgodnie z poleceniami przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Kompetencje: sumienność, samodzielność, organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, współpraca w zespole, myślenie analityczne, orientacja na klienta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy