Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69711

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dofinansowanie do kart sportowych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą,
• dobrą lokalizację,
• stojaki na rowery,
• miłą atmosferę pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres zadań

 • Podejmuje niezbędne działania zmierzające do zapewnienia właściwego poziomu usług telefonicznych świadczonych na rzecz pracowników MKiDN, w ramach obowiązujących umów na usługi telekomunikacyjne w celu zabezpieczenia i właściwego funkcjonowania urzędu.
 • Obsługuje rozliczenia związane z usługami telekomunikacyjnymi (w tym rozlicza bilingi telefoniczne) w celu zabezpieczenia i właściwego funkcjonowania urzędu.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu teleinformatycznego, zabezpiecza i nadzoruje, z obowiązkiem wyliczenia się z powierzonego mienia, przechowywanie powierzonych urządzeń w okresie przed przekazaniem ich pracownikom i po ich zdaniu a także przygotowuje i proceduje protokoły zdawczoodbiorcze dotyczące nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego pozostającego w dyspozycji Wydziału w celu zabezpieczenia i właściwego funkcjonowania urzędu.
 • Prowadzi instruktaż z obsługi wideokonferencji, telefonów, faksów, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, zapewnia wsparcie techniczne wideokonferencji w celu zabezpieczenia i właściwego funkcjonowania urzędu.
 • Opracowuje specyfikacje techniczne, projekty umów dla usług telekomunikacyjnych, serwisu sprzętu oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń będących pod opieką Wydziału, w celu zabezpieczenia i właściwego funkcjonowania urzędu.
 • Obsługuje proces przekazywania podpisów kwalifikowanych pracownikom MKIDN w celu zabezpieczenia i właściwego funkcjonowania urzędu.
 • Podejmuje niezbędne działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów, komputerów, telefonów stacjonarnych i komórkowych, w tym w szczególności wymianę materiałów eksploatacyjnych oraz koordynuje i realizuje czynności prac serwisowych ww. urządzeń w celu zabezpieczenia i właściwego funkcjonowania urzędu.
 • Wykonuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie kompetencji i zadań realizowanych przez Wydział, w celu właściwego realizowania zadań Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Wiedza z zakresu obsługi sprzętu teleinformatycznego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Kompetencje: rzetelność, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, inicjatywa, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języków UE na poziomie A2

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2020-10-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy