Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69728

Warunki pracy

-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety,
-realizacja zakupów w punktach sprzedaży bezpośredniej na terenie Warszawy,
-wysiłek fizyczny,
-zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • zaopatrywanie urzędu w niezbędne materiały, akcesoria i urządzenia itd. wg bieżących potrzeb, w tym realizowanie zakupów w punktach sprzedaży bezpośredniej oraz prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi,
 • prowadzenie spraw i umów dotyczących nieruchomości użytkowanych przez urząd oraz usług i dostaw z nimi związanych, w tym wymaganych przeglądów budynków i ich konserwacji,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki samochodowej i obsługi transportowej, w tym ubezpieczenia pojazdów oraz likwidacji szkód w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw i umów dot. bezgotówkowego zakupu paliwa na potrzeby urzędu,
 • prowadzenie spraw i umów z zakresu telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu,
 • prowadzenie spraw związanych z naprawami reklamacyjnymi i gwarancyjnymi oraz serwisem składników majątku urzędu, w tym konserwacją urządzeń podlegających nadzorowi urzędu dozoru technicznego,
 • znajomość warunków obsługiwanych umów i monitorowanie terminów ich ważności,
 • prowadzenie spraw dot. podpisów elektronicznych,
 • weryfikacja zgodności faktur i rachunków z warunkami umów lub doraźnych zleceń w prowadzonych przez siebie sprawach oraz opisywanie ich pod względem merytorycznym,
 • opracowywanie projektów umów i aneksów w obsługiwanym obszarze, analiza i opinowanie projektów umów przesyłanych przez kontrahentów z punktu widzenia interesów urzędu, uzyskiwanie akceptacji treści umów przez radcę prawnego i głównego księgowego,
 • inicjowanie wprowadzenia regulacji wewnętrznych związanych z prowadzonymi sprawami oraz ich aktualizacji w świetle zmian organizacyjnych lub zmieniających się przepisów prawa, przygotowywanie projektów dokumentów w tym zakresie,
 • prowadzenie, przygotowywanie dokumentacji i przekazywanie jej do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną,
 • udział w przygotowywaniu imprez okolicznościowych urzędu,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego,
 • zastępowanie pozostałych pracowników merytorycznych referatu, w tym kierownika referatu w czasie jego nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-obsługowym na podobnym stanowisku.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zarządzania/ administowania nieruchomościami, udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznch.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2020-10-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy