Ministerstwo Klimatu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69697

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

- w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • branie udziału w inicjowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu polityki dotyczącej sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie, w tym we wdrażaniu prawa Unii Europejskiej
 • branie udziału w zadaniach związanych z zatwierdzaniem planów działań wojewodów, mających na celu zapewnienie wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami oraz ograniczeń mających na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
 • współpraca z komórką do spraw zarządzania kryzysowego urzędu w zakresie programowania mobilizacji gospodarki, w zakresie właściwości Wydziału
 • branie udziału w monitorowaniu zaopatrzenia krajowego rynku paliwowego
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu i komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w wypracowaniu stanowisk na posiedzenia, instrukcji, wkładów do instrukcji, sprawozdań oraz udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Wydziału
 • branie udziału w organizacji systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw ciekłych oraz właściwego gospodarowania tymi zapasami w sytuacji kryzysowej
 • branie udziału w pracach zespołów kryzysowych w zakresie zadań Wydziału, powołanych w Ministerstwie oraz w zespołach zewnętrznych, w których biorą udział przedstawiciele Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub współpracy międzynarodowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania krajowego i międzynarodowego sektora paliwowego
 • znajomość zagadnień związanych z rynkiem energii w Polsce i UE
 • znajomość przepisów prawa UE w obszarze energii
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy