Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68948

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy m.in.:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości zł 4470,30 brutto, ustalone wg mnożnika 2,2
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• „trzynaste” wynagrodzenie
• pakiet szkoleń, możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
• elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy, w tym możliwość ustalenia indywidualnego lub ruchomego czasu pracy
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci,
niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do kart sportowych)
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
• stołówkę w budynku MEN
• parking dla rowerów
• dobrą lokalizację
• miłą atmosferę pracy.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace analityczne z zakresu statystyki oświaty, w tym opracowuje ilościowe i jakościowe dane oraz wskaźniki obrazujące warunki, procesy i efekty działań edukacyjnych. Opracowuje na podstawie dostępnych danych prognozy.
 • Współpracuje z Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie przygotowania rozwiązań przyjętych dla rozwijania oprogramowania zmodernizowanego SIO. Współpracuje przy opracowywaniu założeń merytorycznych rozwiązań przyjmowanych przy rozwijaniu oprogramowania. Weryfikuje dokumenty, które są podstawą do zaimplementowania konkretnych rozwiązań w oprogramowaniu.
 • Opracowuje i analizuje dane statystyczne zebrane w systemie informacji oświatowej. Na tej podstawie przygotowuje przekrojowe zestawienia danych na potrzeby Kierownictwa i departamentów merytorycznych oraz podmiotów zewnętrznych (szkoły, JST, parlamentarzyści, służby statystyki publicznej, media). Przygotowuje komunikaty dotyczące problematyki edukacji w oparciu o dostępne źródła danych, z uwzględnieniem danych z baz danych organizacji międzynarodowych korzystając z zawansowanych technik analitycznych. Przygotowuje dane statystyczne przeznaczone do umieszczenia na stronie internetowej MEN.
 • Opracowuje projekty aktów prawnych regulujących funkcjonowanie zmodernizowanego SIO. Odpowiada za zgodność z przepisami oraz terminowość przeprowadzenia procedury legislacyjnej przygotowywanych aktów prawnych. Opiniuje projekty aktów prawnych pod kątem ewentualnego wpływu na funkcjonowanie SIO i przygotowuje projekty niezbędnych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie SIO, wynikających z konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do planowanych zmian w prawie.
 • Przygotowuje dane niezbędne do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej. Weryfikuje kompletność i poprawność danych zebranych w systemie informacji oświatowej w celu określenia ich poprawności i zgodności ze stanem faktycznym w oparciu o ustalone procedury lub samodzielnie opracowane założenia. Współpracuje w tym celu z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz Kuratoriami Oświaty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z dokonywaniem analiz
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja służby cywilnej, prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość ustawy o systemie informacji oświatowej
 • podstawowa znajomość procesu legislacyjnego
 • umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel na poziomie zaawansowanym
 • umiejętności analityczne
 • samodzielność
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy - Prawo oświatowe
 • umiejętność obsługiwania aplikacji SIO
 • umiejętność pracy w programie SAS

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2020-09-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy