Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68763

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych, w szczególności podczas wykonywania kontroli w terenie, warunki świadczenia pracy są zróżnicowane i mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań odwoławczych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, od decyzji i postanowień wydanych przez organy I instancji w sprawach z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych, określonych w ustawie Prawo wodne oraz stosowania i przechowywania nawozów, określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oraz udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi.
 • Współpraca z komórkami wewnętrznymi GIOŚ oraz WIOŚ w zakresie udzielania wsparcia merytorycznego w sprawach skarg i interwencji związanych ze stosowaniem i przechowywaniem nawozów, ochroną wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych.
 • Przygotowywanie projektów wytycznych i sprawozdań dotyczących realizacji przez organy IOŚ ustawowych zadań związanych z ochroną wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz stosowaniem i przechowywaniem nawozów, oraz wynikających z zawartych porozumień dotyczących tych zagadnień, a także projektów stanowisk, opinii i interpretacji w odpowiedzi na pytania organów i społeczeństwa, wpływające do GIOŚ.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zagadnieniami ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz stosowania i przechowywania nawozów.
 • Udział i reprezentacja GIOŚ w krajowych i zagranicznych spotkaniach i grupach roboczych, których przedmiotem są zagadnienia związane ze stosowaniem i przechowywaniem nawozów oraz ochroną wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych.
 • Udział w realizacji zadań kontrolnych IOŚ wynikających z ustawy Prawo wodne, ustawy o nawozach i nawożeniu oraz wynikających z zawartych porozumień pomiędzy GIOŚ a innymi organami, dotyczących zagadnień ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz stosowania i przechowywania nawozów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rolnictwa, ochrony środowiska lub postępowań administracyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, w szczególności w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych, w tym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Programu działań,
 • znajomość przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu
 • znajomość przepisów Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, w szczególności dotyczących wykonywania kontroli,
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG),
 • znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS,

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-09-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy