Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68782

Warunki pracy

−Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
−Wyjazdy służbowe.
−Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
−Praca wymagająca dyspozycyjności.
−Praca na wysokości.
−Praca wymagająca uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
−Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
−Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
−Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
−Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
−Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
−Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Obsługuje i kontroluje działanie serwerów i stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS w zakresie przesyłania obserwacji, w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu
 • Tworzy i obsługuje lokalne bazy danych obserwacyjnych, obsługuje i kontroluje serwisy pozycjonowania w trybie postprocessingu, w celu zapewnienia ciągłości pozyskiwania tych danych
 • Monitoruje współrzędne stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, w celu wykrywania zmian mogących mieć wpływ na konserwowanie systemu odniesień przestrzennych
 • Informuje o zasobach danych systemu ASG-EUPOS, sposobach ich wykorzystania, zasadach udostępniania oraz o serwisach systemu, w celu udostępniania danych systemu
 • Obsługuje wnioski o udostępnienie danych i materiałów ASG-EUPOS z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wykonywania prac geodezyjnych, w celu optymalnego wykorzystania danych
 • Bierze udział w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych na dostawy sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu
 • Współdziała w przygotowaniu i prowadzeniu narad, konferencji i szkoleń związanych z ASG-EUPOS, w celu zapewnienia ich poprawnego przebiegu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne i/lub kartograficzne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na wykonywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych.
 • Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość geodezyjnych programów użytkowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu opracowania pomiarów satelitarnych GNSS
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie zawodowe zwiazane z obsługa odbiorników satelitarnych i wykonywanie obserwacji GNSS
 • znajomość oprogramowania Bernese GNSS Software
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2020-09-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy