Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68603

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
−kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
−naturalne i sztuczne oświetlenie,
−wymuszona pozycja ciała,
−praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
−w budynku znajduje się winda, przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie indywidualnych kart mundurowych funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji,
 • sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki materiałowej, analitycznej ewidencji przedmiotów umundurowania oraz elementów wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji,
 • prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki materiałowej, ewidencji ilościowo-wartościowej odzieży ochronnej, roboczej oraz ewidencji wyposażenia osobistego pracowników urzędu, a także misji pokojowych,
 • opracowywanie projektów planów zaopatrzenia materiałowego w zakresie niezbędnych wielkości zakupów z uwzględnieniem zapotrzebowań komórek organizacyjnych, aktualnego stanu zapasów oraz zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym,
 • naliczanie dodatkowych należności pieniężnych z tytułu prania odzieży roboczej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji,
 • opracowywanie i sporządzanie list wypłat ekwiwalentu pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny,
 • opracowywanie systematycznej analizy poziomu zapasów magazynowych, zaopatrzenia pracowników i policjantów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat doświadczenia w obszarze gospodarki umundurowaniem,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu merytorycznego stanowiska oraz umiejętność ich interpretacji i stosowania w praktyce,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność argumentowania,
 • zdolności organizacyjne i koordynacyjne,
 • analityczne myślenie,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w warunkach silnego stresu i presji czasu.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy