Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68723

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, zagrożenie korupcją, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.

Zakres zadań

 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji finansowej oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji dotyczących darowizn rzeczowych przyjętych przez komórki i jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz sporządzanie okresowych zestawień,
 • monitorowanie zaangażowania przydzielonych środków finansowych oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań,
 • przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dot. rozliczeń finansowych wydziału,
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektu zbiorczego planu zamówień publicznych oraz sporządzanie protokołów o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • sporządzanie długo i krótkookresowych (rocznych i półrocznych) planów finansowych oraz bieżących analiz materiałowo-finansowych we współpracy z komórkami organizacyjnymi wydziału,
 • sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowych oraz wniosków o dokonanie korekt przyznanych limitów,
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów wewnętrznych wytycznych, procedur i koncepcji realizacji zadań wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń finansowych
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętności: analityczne, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy