Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68536

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – brak możliwości zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przygotowywanie analiz służących do wypracowania stanowiska Departamentu do projektów zewnętrznych aktów prawnych, projektów dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym
 • Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Departamentu, w tym: udzielanie porad prawnych oraz sporządzane analiz prawnych w sprawach należących do właściwości Departamentu i opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów postanowień, opinii, porozumień oraz innych dokumentów
 • Opracowywanie lub koordynowanie opracowywania projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia senatorskie oraz opracowywanie projektów pism kierowanych do przedsiębiorców w zakresie właściwości Departamentu
 • Prowadzenie bieżącej obsługi Departamentu wynikającej z zadań wewnętrznych Ministerstwa, w tym sporządzanie dokumentów analitycznych, planistycznych i sprawozdawczych z zakresu kontroli zarządczej oraz współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw obronnych
 • Przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Departamentu, obsługujących Ministra Środowiska, do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie oraz przygotowywanie projektów stanowisk merytorycznych do odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną
 • Znajomość przepisów w zakresie: Kodeksu postepowania administracyjnego, Prawa geologicznego i górniczego, ustawy o instytutach badawczych, zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Przemysłu, Energetyki i Usług, Departament Ochrony Konkurencji

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA UMOWA NA ZASTĘPSTWO ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających...

  Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Referendarz do spraw: pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Sektorowej i Restrukturyzacyjnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu...

  Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Starszy specjalista do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Telekomunikacji, Mediów i Usług Finansowych, Departament Ochrony Konkurencji

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z...

  Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-14

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy