Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68232

Warunki pracy

-praca przy komputerze
-obsługa klientów zewnętrznych (organy administracji) i wewnętrznych (komórki GIOŚ), w ramach zbierania, opracowywania i raportowania danych

Zakres zadań

 • •Zbieranie danych dotyczących działań kontrolnych realizowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska z zakresu wszystkich komponentów środowiska.
 • •Prowadzenie wewnętrznych rejestrów i baz GIOŚ zawierających dane ilościowe dotyczące działań kontrolnych i pokontrolnych podejmowanych przez organy Inspekcji Ochrony środowiska z zakresu wszystkich komponentów środowiska, oraz działań związanych z aktualizacją tych baz.
 • •Opracowywanie corocznego sprawozdania z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (OŚ-2b) i przekazywanie go właściwym organom i jednostkom, w tym GUS.
 • •Udział w pracach związanych z opracowywaniem wzorów formularzy statystycznych i sprawozdawczych z zakresu działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • •Współpraca z GUS i Ministerstwem Klimatu w zakresie przygotowania wzorów zestawów danych statystycznych w Systemie Metadanych Statystycznych oraz obsługa tego systemu, w tym wyliczania kosztów badań statystycznych, w części należącej do kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • •Współpraca z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, komórkami wewnętrznymi GIOŚ w zakresie zbierania, weryfikacji i opracowywania danych niezbędnych do raportowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze związanym
z ochroną środowiska lub statystyką publiczną lub obsługą baz danych.
 • •Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • •Znajomość ustawy o statystyce publicznej oraz rozporządzenia w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej.
 • •Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • •Umiejętność obsługi komputera (MS Office, w szczególności arkusza Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-07

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy