Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68237

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4673,5 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,3),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- możliwość udziału w szkoleniach,
- możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
- pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
- możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
- pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
- parking dla rowerów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- wysiłek fizyczny,
- stres związany z koniecznością szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych – zagrożenia lub przerwania ciągłości świadczenia usług IT na rzecz użytkowników MS,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemów informatycznych, celem podwyższenia jakości usług świadczonych użytkownikom sprzętu IT, z wykorzystaniem treści anglojęzycznych (instrukcje obsługi, strony WWW).
 • Instalowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego oraz aktualizowanie oprogramowania na stacjach roboczych.
 • Opracowanie i utrzymanie wymagań technicznych dla sprzętu i oprogramowania komputerowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zapewnienia niezbędnego wsparcia przy wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych.
 • Instalowanie oraz konfigurowanie drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych.
 • Telefoniczne rozwiązywanie problemów użytkowników sprzętu komputerowego zgłaszających incydenty.
 • Współuczestniczenie w pracach w zakresie modernizacji, napraw, zmian użytkowników i miejsca użytkownika sprzętu.
 • Współuczestniczenie w pracach komisji do oceny przydatności, sprzedaży i likwidacji zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Wsparcie użytkowników w zakresie korzystania z podpisów elektronicznych. Instalacja i konfiguracja poczty elektronicznej na urządzeniach mobilnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zespole help-desk - wsparcie informatyczne;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2;
 • wiedza z zakresu obsługi systemów i urządzeń komputerowych tj. stacji roboczych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych;
 • dobra znajomość systemów operacyjnych i oprogramowania firmy Microsoft;
 • Asertywność, Doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, Komunikacja, Otwartość na zmiany, Pozytywne podejście do klienta, Radzenie sobie z presją, Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemów operacyjnych Android, iOS i Mac OS
 • Znajomość dobrych praktyk lub metodyk zarządzania usługami informatycznymi

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2020-09-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy