Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68173

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym; praca w pomieszczeniach bez światła dziennego o dużym zapyleniu (kurz z papieru).
Biuro Administracyjne mieści się w Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój zlokalizowany jest na parterze w budynku B; winda znajduje się w budynku B; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku B i C.

Zakres zadań

 • Obsługiwanie Archiwum Zakładowego – gromadzenie i przekazywanie dokumentacji archiwalnej.
 • Współpraca z pracownikami Ministerstwa w celu właściwego archiwizowania dokumentacji.
 • Współpraca z Archiwum Akt Nowych w celu właściwej archiwizacji dokumentacji.
 • Koordynowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej w celu zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej po otrzymaniu zgody z Archiwum Akt Nowych.
 • Wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów zarchiwizowanych w celu przekazania do osób zainteresowanych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości z działalności archiwum na potrzeby kierownictwa Biura.
 • Szkolenie pracowników Ministerstwa w zakresie procedur instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej w Ministerstwie Zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny
 • znajomość przepisów ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • sumienność, samodzielność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • znajomość zasad archiwizacji dokumentacji elektronicznej w EZD

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy