Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68202

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • prowadzenie przeglądów stanowisk pracy, uczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego i sporządzanie wymaganej w tym celu dokumentacji oraz formułowanie wniosków i prowadzenie sprawozdawczości z zakresu bhp i ochrony p.poż.;
 • prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp i ochrony p.poż. oraz wnioskowanie i współuczestniczenie w organizowaniu szkoleń okresowych w dziedzinie bhp;
 • uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz chorób zawodowych i prowadzenie dokumentacji powypadkowej;
 • uczestniczenie w pracach komisji bhp oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji, a także realizowanie wniosków pokontrolnych w zakresie bhp;
 • kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • udział w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i organizowaniu próbnej ewakuacje (co najmniej raz na 2 lat);
 • realizacja wniosków pokontrolnych w zakresie bhp i p.poż.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp (co 5 lat)
 • posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (co 5 lat)
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • znajomość rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • łatwość nawiązywania kontaktów

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca na II piętrze w budynku bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie - wyjazdy do jednostek podległych KMP w Poznaniu, praca przy komputerze....

Firma: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy