Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68097

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, stres, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, zagrożenie poparzeniem, zagrożenie pożarowe i wybuchowe, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowywanie i organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów oraz spotkań roboczych i zagranicznych wyjazdów służbowych kierownictwa Komendy i jego przedstawicieli, w szczególności opracowywanie preliminarzy wydatków, programów pobytu, planów wyjazdów, harmonogramów zadań oraz wykonywanie tłumaczeń na język obcy,
 • opracowywanie materiałów oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych związanych z realizacją współpracy z partnerami zagranicznymi,
 • uczestniczenie w charakterze tłumacza w podejmowaniu przedstawicieli delegacji zagranicznych,
 • wykonywanie tłumaczeń dokumentacji obcojęzycznej adresowanej do kierownictwa Komendy Stołecznej Policji,
 • opracowywanie i sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej z realizacji przedsięwzięć międzynarodowych w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji,
 • uczestniczenie w realizacji projektów dotyczących partnerskich programów unijnych w zakresie wyznaczonym decyzjami Komendanta Stołecznego Policji,
 • wykonywanie rozmów telefonicznych w języku obcym i przekazywanie drogą elektroniczną korespondencji do przedstawicieli międzynarodowych w zakresie wymiany informacji dotyczącej organizacji przedsięwzięć,
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji teleadresowej podmiotów zagranicznych, pomocnej w obszarze nawiązywania i podtrzymywania wspólnych kontaktów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2
 • dobra znajomość: - ustawy o Policji w zakresie organizacji Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych, - kultury innych państw,
 • umiejętności: organizacyjne, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE, wysokie umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista.
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • certyfikowana znajomość innego języka urzędowego UE,
 • przeszkolenie w zakresie znajomości podstaw Protokołu Dyplomatycznego oraz savior-vivre

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy