Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68038

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.


Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych działających w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, posiadających siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wpisu do rejestru podmiotów przywożących, w zakresie podmiotów posiadających siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego, dokonujących przywozu paliw ciekłych na terytorium RP,
 • kontrolowanie oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie naruszenia określonych w przepisach warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami w zakresie obrotu paliwami ciekłymi albo wpisem do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe lub warunków udzielonych koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w odniesieniu do podmiotów posiadających siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego oraz współpraca z innymi organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych z ujawnianiem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nakładania kar pieniężnych na podmioty działające w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
 • uczestniczenie w procesie tworzenia i aktualizacji procedur wewnętrznych, wytycznych zasad postępowania oraz w procesie opiniowania aktów prawnych,
 • wspieranie innych stanowisk pracy departamentu w zakresie wykonywania kontroli lub prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie naruszenia warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami albo wpisem do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe lub warunków udzielonych koncesji w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub administracji publicznej
 • znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania i obowiązków rejestrowych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw ciekłych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • znajomość specyfiki rynku paliw ciekłych
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy z trudnym klientem
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-02

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy