Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67777

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • koordynowanie prac administracyjnych systemu łączności rządowej i resortowej oraz urządzeń sieciowych VoIP, systemu rejestracji treści korespondencji, systemu zarządzania i nadzoru,
 • koordynowanie współpracy z serwisami fabrycznymi przy lokalizacji i usuwaniu uszkodzeń systemów łączności rządowej i resortowej, systemu rejestracji treści korespondencji, systemu zarządzania i nadzoru,
 • tworzenie opisu przedmiotu zamówienia do serwisów pogwarancyjnych jak również udział w komisjach przetargowych,
 • monitorowanie i analizowanie uszkodzeń i przygotowywanie zapotrzebowania odnośnie zabezpieczenia materiałowego,
 • opiniowanie oraz analizowanie projektów telekomunikacyjnych wpływających do BŁiI KGP,
 • udzielanie wsparcia innym pracownikom przy obsłudze i eksploatacji systemów teleinformatycznych pozostających w kompetencji wydziału oraz prowadzenie dokumentacji technicznej utrzymywanych systemów,
 • uczestniczenie w zespołach oraz komisjach w tym przetargowych powołanych przez Kierownictwo KGP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia w pracy z zakresu administrowania systemami teleinformatycznymi,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • kreatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów teleinformatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat. B,

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy