Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67809

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
− krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
− zagrożenie korupcją,
− częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
− naturalne oświetlenie,
− wymuszona pozycja ciała,
− praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
− przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • uczestniczenie w opracowaniu, przygotowaniu, inicjowaniu i koordynowaniu na szczeblu krajowym strategicznych zadań realizowanych w ramach krajowego Biura SIRENE, Krajowego Biura INTERPOLU, Jednostki Krajowej EUROPOLU, mających wpływ na funkcjonowanie polskiej Policji oraz innych uprawnionych organów pozapolicyjnych w ramach ww. kanałów wymiany informacji, w tym uczestniczenie w negocjacjach i spotkaniach z partnerami zagranicznymi i podmiotami krajowymi,
 • wykonywanie działań związanych z realizacją wieloletnich projektów, w tym projektów realizowanych ze środków zagranicznych oraz branie udziału w pracach komisji przetargowych w związku z tymi projektami. Poprzez planowanie i współorganizowanie krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć: szkoleń, warsztatów, konferencji, sympozjów oraz odpraw szkoleniowych propagowanie wiedzy z zakresu dorobku prawnego Schengen, Krajowego Biura Interpolu, produktów i usług EUROPOLU,
 • opracowywanie instrukcji na potrzeby grup roboczych do spraw dorobku prawnego Schengen, gremiów INTERPOLU, Zarządów a także grup roboczych EUROPOLU oraz branie w nich udział jako ekspert towarzyszący (w tym także innych gremiach Unii Europejskiej), branie udziału w przedstawianiu stanowiska polskiej Policji, a następnie realizacji na szczeblu krajowym prac związanych z wdrażaniem rekomendacji, rezolucji, zaleceń, dokumentów sprawozdawczych,
 • uczestniczenie w działaniach związanych z organizacją w skali całego kraju misji ewaluacyjnych Schengen, kontroli i audytów zadań realizowanych w ramach krajowego Biura SIRENE, Krajowego Biura Interpolu, Jednostki Krajowej EUROPOLU. Ponadto współuczestniczenie jako przedstawiciel Polski w kontrolach Schengen oraz innych działaniach audytowo-kontrolnych. Uczestniczenie we wdrażaniu na szczeblu krajowym rekomendacji, rezolucji oraz wyników innych działań kontrolnych podejmowanych wobec polskiej Policji, monitorowanie w tym zakresie wskazanych komórek i jednostek organizacyjnych Policji oraz innych organów uprawnionych,
 • analizowanie krótko i długofalowych potrzeb szkoleniowych krajowych użytkowników SIS, aplikacji i baz danych EUROPOLU i INTERPOLU oraz współuczestniczenie w opracowaniu programów szkoleń, a następnie przeprowadzanie ich na poziomie krajowym jako trener. Realizowanie zadań trenera następujących systemów: SIS II, SIENA, EIS, baza danych i poczta INTERPOLU oraz STBS II,
 • analizowanie i opiniowanie aktów prawa krajowego i europejskiego, rezolucje, dokumentów programowych oraz kierunków rozwoju współpracy w zakresie dotyczącym działania krajowych Biur SIRENE i SIS, Jednostki Krajowej Europolu oraz uregulowań związanych z funkcjonowaniem INTERPOLU poprzez dokonywanie wyboru optymalnego rozwiązania umożliwiającego dostosowanie prawa krajowego oraz obowiązujących procedur do standardów i wymogów UE, Jednostki Krajowej EUROPOLU oraz INTERPOLU, a także branie udział w tworzeniu regulacji prawnych w obszarze krajowego Biura SIRENE, Krajowego Biura Interpolu, Jednostki Krajowej EUROPOLU oraz ich implementacji do krajowego porządku prawnego, w tym opracowywanie i uczestniczenie w uzgadnianiach projektów aktów prawnych w ww. zakresie i współuczestniczenie w dalszych działaniach legislacyjnych (na poziomie krajowym i międzynarodowym),
 • realizowanie zadań związanych z opracowywaniem nowych procedur oraz procedur usprawniających współpracę krajowego Biura SIRENE z innymi użytkownikami SIS i Biurami SIRENE, w ramach systemów EUROPOLU i INTERPOLU.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • znajomość prawa krajowego i międzynarodowego,
 • umiejętność negocjacji i argumentacji,
 • znajomość procesu legislacyjnego,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • zdolności analityczne,
 • dobra obsługa komputera w ramach pakietu Ms Office,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka hiszpańskiego lub francuskiego lub niemieckiego lub włoskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresogennych,
 • znajomość trybu pracy gremiów unijnych oraz struktur Europolu lub Interpolu zajmujących się współpracą policyjną.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy