Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67818

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
− częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
− nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
− krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
− stres związany z podejmowaniem decyzji i działań, które mogą mieć wpływa na czynności zarządzane w ramach procesu karnego,
− presja czasu w działaniach podejmowanych w sprawach wskazujących na zagrożenie zdrowia lub życie,
− codzienna praca na wielu systemach i na podstawie dużej ilości różnych przepisów,
− zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
− naturalne oświetlenie,
− wymuszona pozycja ciała,
− praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
− przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • koordynowanie, zlecanie i prowadzenie wymiany informacji, w tym informacji przetwarzanych w policyjnych i poza policyjnych zbiorach danych przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych policyjnych kanałów międzynarodowej wymiany informacji oraz w zgodzie z prawem krajowym, międzynarodowym, a także umowami bilateralnymi,
 • analizowanie skomplikowanych spraw pod kątem występujących w nich związków przyczynowo - skutkowych, powiązań między sprawami i wskazywanie krajowym jednostkom Policji oraz innym organom, w tym partnerom zagranicznym kierunku dalszego rozwoju spraw, jak również koordynowanie, zlecanie i prowadzenie wymiany informacji dotyczącej operacji transgranicznych,
 • udział w opracowywaniu, opiniowaniu i modyfikowaniu wypracowanych sposobów postępowania, zmian w bazach danych i systemach krajowych, jak i zagranicznych,
 • analizowanie otrzymywanych od podmiotów uprawnionych wniosków o uzyskanie potrzebnych informacji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i zasadami międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych,
 • zapewnienie skutecznej i sprawnej realizacji zadań poprzez prowadzenie konsultacji i nadawanie im właściwego biegu,
 • prowadzenie szkoleń przy wdrażaniu nowych pracowników do obowiązków oraz prowadzenie szkoleń i udzielanie konsultacji podmiotom krajowym oraz zagranicznym
 • udział w opiniowaniu wypracowanych sposobów postępowania, dostarczających wiedzę fachową.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość komunikacji,
 • samodzielność w działaniu,
 • umiejętność argumentowania,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • obsługa komputera w środowisku MS Windows, MS Office i sprzętu biurowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych niezbędnych do wymiany informacji,
 • znajomość języka hiszpańskiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność argumentacji.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy