Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67892

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw dotyczących całościowych umów o transporcie lotniczym negocjowanych na podstawie upoważnień udzielonych Komisji Europejskiej przez Radę UE, w tym bezpośrednia współpraca z pracownikami KE w tym zakresie.
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z zawieraniem, zatwierdzaniem, zmianą lub wypowiadaniem dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, w szczególności w zakresie uzgodnień międzyresortowych, interpretacji i stosowania oraz zmian umów.
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z negocjowaniem dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, w tym przygotowywanie projektów instrukcji i stanowisk RP lub ULC.
 • Udział w prowadzeniu konsultacji i uzgodnień z władzami lotniczymi innych państw, Komisją Europejską, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Rządowym Centrum Legislacji oraz z innymi podmiotami, a także z polskimi ambasadami za granicą oraz obcymi ambasadami w RP w zakresie spraw związanych z umowami międzynarodowymi o transporcie lotniczym w celu ochrony interesów polskich przedsiębiorców oraz konsumentów korzystających z usług lotniczych, zgodnie z aktualną polityką państwa w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem polskich przewoźników lotniczych i unijnych przewoźników ustanowionych na terytorium RP zgodnie z Traktatami UE.
 • Udział w pracach Komitetu Doradczego KE powołanego na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) 847/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi w zakresie umów o komunikacji lotniczej.
 • Prowadzenie konsultacji ze środowiskiem lotniczym w zakresie spraw związanych z umowami międzynarodowymi o transporcie lotniczym w celu opracowania rzetelnego, obiektywnego i korzystnego z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości stanowiska negocjacyjnego Polski.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub ekonomia lub stosunki międzynarodowe lub transport lub europeistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy europejskiej lub umów międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego lub hiszpańskiego lub rosyjskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Bardzo dobra znajomość polskiego, międzynarodowego oraz unijnego prawa w zakresie lotnictwa cywilnego
 • Bardzo dobra znajomość prawa europejskiego materialnego oraz instytucjonalnego jak również integracji europejskiej
 • Bardzo dobra znajomość międzynarodowego prawa traktatowego i przepisów ustawy o umowach międzynarodowych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kompetencje behawioralne: współpraca,k omunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta / interesanta, wystąpienia publiczne, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa międzynarodowego lub prawa UE lub negocjacji lub lotnictwa lub administracji
 • Szkolenia z zakresu prawa UE, prawa międzynarodowego, negocjacji, funkcjonowania administracji publicznej, lotnictwa
 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość prawa międzynarodowego prywatnego

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2020-08-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy