Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 77079

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe,

 • przeglądanie dokumentacji projektowej w dużym formacie w pozycji pochylonej,

 • okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,

 • możliwy rotacyjny system pracy zdalnej,

 • wyjazdy służbowe.


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na VIII piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania związane z opiniowaniem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na wniosek organów samorządowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Prowadzi postępowania związane z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć na wniosek organów samorządowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzi postępowania związane z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć na wniosek organów samorządowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których właściwy jest RDOŚ.
 • Prowadzi postępowania dot. wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami, emisji hałasu, powietrza na terenach zamkniętych.
 • Przygotowuje comiesięczne sprawozdania z prowadzonych na stanowisku postępowań związanych z opiniowaniem, uzgadnianiem warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydawanych decyzji środowiskowych.
 • Udziela dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie spraw w formie ustnej i telefonicznej.
 • Wykonuje zadania wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji w zakresie zagadnień z ochrony środowiska (szczególnie w zakresie gospodarki odpadowej) lub w firmie zajmującej się badaniem/analizami środowiskowymi LUB doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w administracji w zakresie zagadnień z ochrony środowiska (szczególnie w zakresie gospodarki odpadowej) lub w firmie zajmującej się badaniem/analizami środowiskowymi
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • biegła znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność, rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy