Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Proszowice
Ogłoszenie o naborze Nr 76065

Warunki pracy

 - praca administracyjno-biurowa,


- obsługa kompytera powyżej 4 godzin dziennie


 - praca przy sztucznym oświetleniu

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Powiatowego Policji oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami
 • koordynowanie zgłaszanych potrzeb szkoleniowych oraz kierowanie policjantów i pracowników w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy na szkolenia, kursy w ramach wyznaczanych limitów
 • prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów ubiegających sięo przyjęcie do pracy w Komendzie
 • prowadzenie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zestawień statystycznych z prowadzonej polityki kadrowej
 • terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych
 • przekazywanie spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt
 • realizacja zagadnień z zakresu medycyny pracy
 • prowadzenie dokumentacji związaznej z ewidencją urlopów i zwolnień lekarskich policjantów oraz pracowników Komendy
 • współpraca z inspektorem ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kadrowym
 • znajomosć prawa pracy,
 • znajomość systemu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Policji i przepisów wykonawczych
 • znajomość obsługi komputera, programy pakietu MS Office
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • komunikatywność, dyspozycyjność, lojalność
 • umiejętność pracy w zspole i pod presją czasu
 • rzetelność i dokładnosć w wykonywaniu obowiązków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa kat. "ściśle tajne"

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Data dodania: 2021-03-19

Miejsce pracy: małopolskie / Proszowice

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy