Urząd Statystyczny w Krakowie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 75879

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na parterze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Przygotowywuje i realizuje badania statystyczne
 • Kontroluje, analizuje i weryfikuje wyniki badań
 • Opracowywuje zbiorcze informacje statystyczne
 • Współdziała w opracowaniu metodologii i organizacji badań statystycznych
 • Współpracuje z projektantami i programistami systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych lub matematyczno-statystyczne lub medyczne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu statystyki, PBSSP, z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych
 • Znajomość przepisów regulujących działalność Urzędu
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość programów obsługujących bazy danych
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta / interesanta

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie

Data dodania: 2021-03-18

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy