Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 69790

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - duża odpowiedzialność. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań

 • Monitoruje i przestrzega przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), innych przepisów Unii Europejskiej i prawa polskiego o ochronie danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa obowiązującej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie („Urzędzie”).
 • Informuje administratora danych osobowych Urzędu, podmioty przetwarzające dane osobowe oraz pracowników Urzędu o obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych określonych w przepisach RODO oraz innych przepisach Unii Europejskiej i prawa polskiego o ochronie danych osobowych i doradzanie w tych sprawach.
 • Tworzy, prowadzi i aktualizacje dokumentację wymaganą w przepisach RODO, w tym prowadzenie m. in. rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, sporządzanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie i aktualizowanie Polityki bezpieczeństwa
 • Koordynuje procedury analizy ryzyka w procesie przetwarzania danych osobowych, opracowywanie planu postępowania z ryzykiem oraz przeprowadzanie ocen skutków dla ochrony danych
 • Inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie ciągłego doskonalenia ochrony danych osobowych w Urzędzie, wykonywanie czynności kontrolnych oraz udzielanie zaleceń pracownikom Urzędu w zakresie zabezpieczeń danych osobowych i monitorowanie ich wykonania.
 • Prowadzi ewidencję incydentów/zagrożeń bezpieczeństwa oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przedstawianie administratorowi danych osobowych Urzędu informacji w zakresie skutków naruszenia ochrony danych osobowych wraz z propozycją działań zaradczych.
 • Przeprowadza szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie przepisów związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz obowiązków w tym obszarze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tym 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony danych osobowych.
 • dobra znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawnych Unii Europejskiej i polskich w tym zakresie,
 • szkolenia/kursy z zakresu ochrony danych osobowych,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • skuteczna komunikacja,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność obsługi komputera i programów MS Office (Word, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

  Data dodania: 2020-10-08

  Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy