Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 68949

Warunki pracy

Praca biurowa. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca
z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Biuro w budynku 9-piętrowym (winda, bez podjazdu).

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej oraz ewidencji sum depozytowych;
 • bieżące uzgadnianie stanów kont księgowych, sporządzanie zestawień, sprawozdań budżetowych oraz przygotowywanie materiałów do sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych;
 • bieżące kompletowanie, dekretowanie i kontrola dokumentów księgowych w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji;
 • sporządzania wydruków z komputerowej ewidencji księgowej i analizowanie zgodności realizowanych wydatków z planem budżetowym;
 • przygotowywanie materiałów do okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków ponoszonych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w celu przekazania do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • archiwizacja dokumentacji ze stanowiska prac.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiada umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość oraz umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kuratorium Oświaty w Krakowie

Data dodania: 2020-09-21

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy